Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

diskont

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » ekonómia, finančníctvo a obchod
veda a technika » matematika » finančná matematika

Iný názov: odúročiteľ

Označenie pre tzv. výnosové kritérium.

1. skrátený názov pre diskontnú predajňu, diskontný obchod

2. zníženie ceny výrobkov a služieb pri splnení určitých podmienok. Napr. hotovostný diskont, množstevný diskont, propagačný diskont a.i.

3. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že ide o zhodnotenie súčasných príjmov v budúcnosti.

Diskont je úrok vopred odpočítaný z nominálnej hodnoty pohľadávky (napr. zmenky, obligácie), ktorá je splatná až v budúcnosti. Takýmto odkúpením pohľadávky peňažný ústav (banka, ...) poskytuje klientovi úver. Zákazník v dobe splatnosti musí zaplatiť plnú nominálnu hodnotu.

Diskont je prevrátená hodnota úročiteľa. Vo finančnej matematike a ekonomike sa týmto zaoberá teória jednoduchého a zloženého úrokovania.

Ak mám úrokovú mieru 15% ročne a viem, že o rok dostanem za pohľadávku 1150 Sk, diskont nám hovorí, o akú čiastku by sme dostali dnes menej, keby nám pohľadávku vyplatili. Ak o rok dostanem 1150 Sk, potom dnes dostanem 1150 : 1,15 = 1000 Sk a diskont bude 1150 – 1000 = 150 Sk.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: diskont; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/diskont/
Heslo bolo vytvorené 28. 04. 2010 a jeho posledná zmena prebehla 28. 04. 2010.