Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

dichotómia

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika » logika
veda a technika » sémantika

Dichotómia vo všeobecnom význame znamená delenie dačoho na dvoje, dvojčlenné delenie, dvojitosť.

V tradičnej logike ide o členenie (rozčlenenie) rodového pojmu na dve časti: druhový pojem a jeho negáciu.

Dichotomické delenie je systematické delenie všeobecnejších (rodových) pojmov vždy na dva zvláštne (druhové) pojmy spravidla podľa toho, či obsahuje alebo neobsahuje jeden určitý a významný znak.

V súčasnej logicko - semantickej literatúre je to operácia delenia rozsahu pojmu, triedy, množiny na dva spolupodriadené či odvodené pojmy, triedy alebo množiny podľa zákona vylúčenia tretej možnosti. To, či delenie je alebo nie je dichotomické rozhoduje znak, podľa ktorého sa rozhoduje zákonom negácie (A alebo nie-A).Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: dichotómia; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/dichotomia/
Heslo bolo vytvorené 02. 03. 2010 a jeho posledná zmena prebehla 02. 03. 2010.