Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

desiatková sústava

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika » čísla a sústavy

Iný názov: dekadická sústava.


Desiatková sústava je pozično hodnotový systém (place - value system), v ktorom rozhoduje pozícia symbolu v zápise čísla; hodnota, ktorú symbol reprezentuje závisí na mieste, ktoré zaberá.

V desiatkovej (dekadickej) sústave používame desať symbolov (znakov, číslic, cifier, ...): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zápis prvých deviatich prirodzených čísel priamo reprezentujeme ciframi od 1 do 9, ktoré sú umiestnené na pozícii jednotiek. Číslo 10 (desať) sa skladá z troch cifier 1 a 0, kde nula je na mieste jednotiek a jednotka je na mieste desiatok, čo reprezentuje jednu desiatku.

Číslo 37 má tri desiatky a sedem jednotiek; ale číslo 73 má sedem desiatok a tri jednotky. Číslo 92 má dve jednotky a deväť desiatok. Číslo 128 má 12 desiatok a 8 jednotiek, ale desiatková sústava zoskupuje menšie celky do väčších po desiatkach (dekádach). Preto 12 desiatok rozdelíme na väčší celok: stovku (= 10 desiatok) a dve desiatky. No (!) pri zápise musí byť zachovaná pozícia podľa pravidla: desať jednotiek tvorí desiatku, ktorú zapíšeme o jedno miesto doľava od jednotiek, desať desiatok tvorí stovku: stovky zapisujeme o jedno miesto doľava od desiatok, atď. Takže číslo 128 má osem jednotiek, dve desiatky a jednu stovku. Číslo 356 má šesť jednotiek, päť desiatok a tri stovky.

Desiatková (dekadická) pozičná sústava umožňuje zapisovať aj čísla s menšími hodnotami než sú jednotky. Napríklad, číslo 356,293 má tri stovky, päť desiatok, šesť jednotiek; za jednotkami sa píše desatinná čiarka (resp. bodka) a doprava idú pozície pre dve desatiny, deväť stotín a tri tisíciny.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: desiatková sústava; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/desiatkova_sustava/
Heslo bolo vytvorené 26. 02. 2010 a jeho posledná zmena prebehla 26. 02. 2010.