Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

denotácia

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika » logika
veda a technika » sémantika

Denotácia je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, znakom, ...) a objektom v realite. Denotácia je priradenie v rámci existujúcich viacerých prístupov k "sémantickému trojuholníku", preto je rozumné hovoriť o ňom s predikátom či s menom príslušného autora.

Denotáciu možno formalizovať ako reláciu , kde menu (znaku, predikátu, ...) priraďujeme objekt reality. Táto formalizácia by bola v súlade s pojmom extenzie.

Bungeovsky prístup definuje denotáciu konštrukciou, reláciou produktu designácie a referencie takto: , kde oborom definície je wff daného jazyka, aj oborom hodnôt je množina triedy objektov.

Denotácia v tomto zmysle je vedecká konštrukcia, ktorá je na vyššej úrovni, než je ostenzívna definícia alebo vzťah prirodzeného jazyka a reality.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: denotácia; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/denotacia/
Heslo bolo vytvorené 26. 02. 2010 a jeho posledná zmena prebehla 26. 02. 2010.