Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

ciferný súčet čísla

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika » teória čísel

Ciferný súčet čísla zapísaného v desiatkovej sústave získame spočítaním cifier daného čísla. Cifry v desiatkovej sústave sú: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Číslica je synonymom cifry, takže hovoríme aj číslicový súčet.

Napríklad číslo 69 má ciferný súčet 6 + 9 = 15; číslo 111 má ciferný súčet 1 + 1 + 1 = 3, číslo 605 má ciferný súčet 6 + 0 + 5 = 11.

Ciferný súčet využívame napríklad pri zisťovaní deliteľnosti prirodzených čísel. Vieme, že ak je ciferný súčet daného čísla deliteľný troma, číslo je deliteľné troma. Alebo ak je ciferný súčet daného čísla deliteľný deviatimi, číslo je deliteľné deviatimi.

Čísla 69 a 111 sú deliteľné 3-mi, ale nie sú deliteľné 9-mi. Číslo 605 nie je deliteľné ani 3-mi, ani 9-mi. Číslo 135 je deliteľné 9-mi, lebo ciferný súčet 1 + 3 + 5 = 9 a 9 delí 9.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: ciferný súčet čísla; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/ciferny_sucet_cisla/
Heslo bolo vytvorené 09. 10. 2009 a jeho posledná zmena prebehla 09. 10. 2009.