Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

algebraická rovnica s jednou neznámou

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika » algebra » rovnice

Algebraická rovnica s jednou neznámou je v tvare f(x) = 0, kde f je reálna funkcia jednej premennej. Ak f je polynóm n-tého stupňa, t.j.

, potom rovnica

sa nazýva algebraickou rovnicou n-tého stupňa.


Jej riešením je také ( je množina reálnych čísel), ktoré rovnicu zmení na rovnosť. Takáto lineárna rovnica sa tradične zapisuje ax + b = 0, kvadratická rovnica ax2 + bx + c = 0, kubická rovnica ax3 + bx2 + cx + d = 0 atď.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: algebraická rovnica s jednou neznámou; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/algebraicka_rovnica_s_jednou_neznamou/
Heslo bolo vytvorené 05. 08. 2009 a jeho posledná zmena prebehla 09. 09. 2009.