Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

aklamácia

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » sociologia
spoločnosť, ľudia, náboženstvá » nabaspir

Verejné hromadné vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu (napr. pri voľbách zdvihnutie ruky), zvolanie (napr. pri náboženských obradoch), pochvalný krik (v divadle, pri povzbudzovaní pri hrách), zvolanie ako gratulácia či pozdrav dôležitej osoby.

Pochádza z rímskeho cisárskeho kultu. Používala sa aj pri voľbách pápeža. Pri náboženských obradoch sú to aj zvolania ako aleluja, amen a.p. Pri iných obradoch mala ustálenú formu, napr. rečník v Ríme bol chválený slovami bene, festive a.p.


veda a technika » jazykoveda » povodavyznamslov

Slovo pochádza z latinského acclamatio – volať na niekoho.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: aklamácia; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/aklamacia/
Heslo bolo vytvorené 12. 07. 2009 a jeho posledná zmena prebehla 09. 09. 2009.