Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

Achájci

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » historia » podlakrajin » grecko » staroveke
spoločnosť, ľudia, náboženstvá » narodyanarodnosti » staroveke
spoločnosť, ľudia, náboženstvá » narodyanarodnosti » grecko

Achájci je názov pre jeden zo štyroch gréckych kmeňov, ktorých označujú aj ako mykénskych Grékov.

Na prelome 3. a 2. tisícročia pred n.l., tieto kmene začali prenikať do Grécka, pričom vytláčali a asimilovali pôvodných obyvateľov. Od konca 2. tisícročia pred n.l. sú Achájci obyvateľmi Acháje a južnej Tesálie. Kultúrnym centrom bolo Heliké. V roku 373 pred Kr. bolo zničené zemetrasením.

Aj pod vplyvom Kréťanov v polovici 2. tisícročia pred n.l. vytvorili vyspelú civilizáciu. Okolo 1580 pred Kr. vo vzdialenosti necelých 100 km od Kréty vybuchla sopka a prílivová vlna zničila časť územia. Podzemné otrasy zničili paláce a sopečný popol napadal do hrúbky niekoľkých decimetrov. Hneď na to Achájci z Mykén prichádzajú na spustošenú Krétu a v centre krétskej moci v Knosse sú rozhodujúcim činiteľom v Egeide.

Expanzia Achájcov do Malej Ázie sa stretla s odporom Chetitov (známa je trójska vojna).

V 12. stor. pred Kr. nastal na štyri storočia úpadok krétsko-mykénskej civilizácie, ktorý sa spája s príchodom Dórov a pohybmi tzv. morských národov.

Achájci získali od Kréťanov slabičné písmo. Homérovi môžu ďakovať za básnický opis niektorých udalostí. Homér označoval Grékov bojujúcich o Tróju: Achajci, Danajci a Argejci.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: Achájci; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/achajci/
Heslo bolo vytvorené 07. 07. 2009 a jeho posledná zmena prebehla 09. 09. 2009.