Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

abstrakt

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika » logika
veda a technika » jazykoveda » semantika

Abstrakt je logicko - sémantický výsledok abstrakcie, kde sémantický trouholník je definovaný: designáciou D (konštrukty t.j. constructs = D (marks)); referenciou R (objects = R (constructs)) a denotáciou (objects = (marks)), pričom platí .


Abstrakt v tomto chápaní je designácia bez existencie referencie, alebo istý druh inverznej referencie, ktorá úzko súvisí s evidenciou.

Abstrakt je vyjadrenie kvality, alebo charakteristiky zovšeobecnením a odhľiadnutím od ľubovoľného konkrétneho objektu alebo prípadu.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: abstrakt; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/abstrakt/
Heslo bolo vytvorené 25. 06. 2009 a jeho posledná zmena prebehla 09. 09. 2009.