Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

abstrakcia

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika
veda a technika » filozofia

Abstrakcia je myšlienkový postup, proces poznania pri prechode od zmyslového k racionálnemu poznaniu. Vo vede ide o analytický akt myslenia či uvažovania, pri ktorom v definícii pojmu či termínu vydeľujeme všeobecné znaky alebo charakteristiky ako podstatné a odhliadneme od ostatných, či neberieme do úvahy ostatné - nepodstatné, ako aj odhľiadneme od konkrétnej reality, špecifických objektov, alebo aktuálnych prípadov.


Vo filozofickej literatúre sa abstrakcie delia na viac foriem či druhov. V súčasnej matematike navzájom izomorfné štruktúry alebo útvary sú chápané ako rovnaké abstraktné štruktúry či útvary, alebo sú vnímané ako ideálne objekty vyššej úrovne. Výsledkom abstrakcie je abstrakt.


reálny objekt abstrakcia abstraktCitujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: abstrakcia; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/abstrakcia/
Heslo bolo vytvorené 25. 06. 2009 a jeho posledná zmena prebehla 09. 09. 2009.