Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 7 z 7 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. abdukcia
Abdukcia (latinsky abductio) je odtiahnutie od osi; pohyb končatín od stredovej roviny tela alebo palca od osi končatiny. Abdukcia horných končatín je upaženie; abdukcia dolných končatín je unožen

2. abduktor
Abduktor - (latinsky) je sval, ktorý vykonáva abdukciu, t.j. taký sval, ktorý svojou kontrakciou odďaľuje časť tela od stredovej osi. Je to odďaľovač, odťahovač, odchyľovač.

3. addukcia
Addukcia (latinsky adductiv) je priťahovanie časti k osi, t.j. pohyb končatín k predozadnej rovine tela. Addukcia horných končatín je pripaženie; addukcia dolných končatín je prinoženie. Addukci

4. aktológia
Aktológia (latinsky actio - konanie, činnosť) je participujúca vedecká disciplína vo vede o športe, ktorá skúma pohyby a pohybové činnosti v športe z hľadiska pohybových schopností a ich vnútornýc

5. antropomotorika
Antropomotorika je vedecká disciplína skúmajúca vzťah medzi pohybovými vlastnosťami, schopnosťami a zručnosťami na jednej strane a telesnou či športovou výkonnosťou na strane druhej. Často sa antr

6. cvičebný tvar
Cvičebný tvar je ohraničený priebeh pohybu tela počiatočnou a konečnou polohou, alebo poloha, ak ide o prípad výdrže. Cvičebný tvar je empiricky určený názvom, športovou terminológiou. Napríklad

7. cvik
Cvik je jednorazový akt, činnosť alebo výsledok opakujúcej sa činnosti, teda cvičení, ktoré vedú k zdokonaľovaniu telesnej zdatnosti a zručnosti, k rozšírovaniu duševnej výkonnosti či schopnosti.

Zobrazuje sa 1 - 7 z 7 nájdených výsledkov. Strana: 1