Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. absencia
Všeobecne znamená neprítomnosť či chýbanie veci alebo prvku, vlastnosti alebo vzťahu v množine, či v oblasti danej úvahy. Neprítomnosť sa chápe v priestore (aj abstraktnom) a v čase. vat soc

2. adaptabilita
Adaptabilita je schopnosť objektu skúmania, napr. človeka, prispôsobiť sa prostrediu či už prírodnému alebo spoločenskému. Adaptácia je proces a adaptabilita je mierou tohto procesu, kde podnety

3. adresná informácia
Informácia určená jednotlivcovi, resp. danej (zväčša malej) skupine. Nie je určená neobmedzenému okruhu používateľov.

4. aklamácia
Verejné hromadné vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu (napr. pri voľbách zdvihnutie ruky), zvolanie (napr. pri náboženských obradoch), pochvalný krik (v divadle, pri povzbudzovaní pri hrách), zvolanie

5. asimilácia
Asimilácia v sociológii je proces, ktorým sa človek vzdáva svojej vlastnej kultúrnej tradície – hodnôt, vzorov, ... a stáva sa súčasťou inej kultúry. Malé a stredne veľké grupy (rodiny, etniká,

6. balotáž
Balotáž (alebo ballottaž) je tajné hlasovanie. V staroveku v Aténach sa balotáž robila hlasovaním pomocou bielych (za) a čiernych (proti) guličiek (fr. ballotte - gulička). Napr. Sokrates bol týmt

7. balotovať
Balotovať znamená tajne hlasovať, špeciálne bielymi (za, áno) a čiernymi (proti, nie) guličkami. Balotážna voľba (balotáž) za člena toho a toho orgánu, tej a tej rady, ... .

8. dimenzia
Dimenzia je spôsob určovania rozsahu (veľkosti) istého faktora alebo kváziveličiny pomocou ktorej sa snažíme o kvantitatívne hodnotenie zložitého javu. Ak porovnávame u viacerých jednotlivcov šp

Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1