Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 4 z 4 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. definícia rodovo - druhová
Definícia rodovo - druhová je postup pri zoznamovaní s menom (znakom, ...), postupom od znalosti všeobecnejšieho pojmu k špeciálnemu tak, že: 1) druhový pojem sa vyznačuje špecifickým predikátom

2. denotácia
Denotácia je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, znakom, ...) a objektom v realite. Denotácia je priradenie v rámci existujúcich viacerých prístupov k "sémantickému trojuholníku", preto je roz

3. designácia
Designácia $$\mathcal{D}$$ je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, sign, ...) a konštruktom (zmyslom, construct, ...), ktorý nazývame aj designátom. Designáciou určujeme význam alebo zmysel (me

4. dichotómia
Dichotómia vo všeobecnom význame znamená delenie dačoho na dvoje, dvojčlenné delenie, dvojitosť. V tradičnej logike ide o členenie (rozčlenenie) rodového pojmu na dve časti: druhový pojem a jeho

Zobrazuje sa 1 - 4 z 4 nájdených výsledkov. Strana: 1