Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 7 z 7 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. advokácia
Advokácia je činnosť zameraná na poskytovanie právnej pomoci a služieb, vykonávaná advokátmi. Advokátske povolanie je slobodné povolanie, preto advokácia je platená právna pomoc. Advokácia poskyt

2. advokát
Advokát je osoba vykonávajúca advokáciu, t.j. činnosť zameranú na poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že dávajú klientom právne a o

3. argumentácia
Argumentácia je racionálne odôvodňovanie pravdivosti či správnosti tvrdenia, názoru hľadaním správnych dôkazových prostriedkov ako dôvodov určitého tvrdenia. Tvrdenie môže byť pravdivé alebo nep

4. common law
1. systém práva vytvorený v Anglicku; je založený na zvykoch (obyčajoch) alebo súdnych rozhodnutiach, na rozdiel od občianskeho alebo cirkevného zákonníka. Je to zvykové právo alebo obyčajové práv

5. deblokácia
Deblokácia je získavanie zablokovaných pohľadávok v niektorej krajine z rôznych príčin. Napríklad politických udalostí, insolventnosti importéra, devízové obmedzenia atď. Blokované pohľadávky je

6. disciplinárne konanie
Disciplinárne konanie je súhrn úkonov vyšetrujúceho orgánu, ktoré sú vyvolané tým, že niektorý člen porušil pravidlá, zanedbal predpisy alebo povinnosti záväzné pre danú socioskupinu (grupu) v slu

7. dispozitívne úkony
Iný názov: dispozičné úkony. Dispozitívne úkony vo vede o práve sú také procesné úkony, ktorými zúčastnené strany na začiatku alebo počas konania podávajú procesné návrhy, ktorými sa súd riadi.

Zobrazuje sa 1 - 7 z 7 nájdených výsledkov. Strana: 1