Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. abdukcia
Abdukcia (latinsky abductio) je odtiahnutie od osi; pohyb končatín od stredovej roviny tela alebo palca od osi končatiny. Abdukcia horných končatín je upaženie; abdukcia dolných končatín je unožen

2. abduktor
Abduktor - (latinsky) je sval, ktorý vykonáva abdukciu, t.j. taký sval, ktorý svojou kontrakciou odďaľuje časť tela od stredovej osi. Je to odďaľovač, odťahovač, odchyľovač.

3. absencia
Všeobecne znamená neprítomnosť či chýbanie veci alebo prvku, vlastnosti alebo vzťahu v množine, či v oblasti danej úvahy. Neprítomnosť sa chápe v priestore (aj abstraktnom) a v čase. vat soc

4. addukcia
Addukcia (latinsky adductiv) je priťahovanie časti k osi, t.j. pohyb končatín k predozadnej rovine tela. Addukcia horných končatín je pripaženie; addukcia dolných končatín je prinoženie. Addukci

5. adduktor
Adduktor je každý sval, ktorý pohybuje časťou k osi tela, resp. končatín. Adduktor, tiež priťahovač. Opak adduktora je abduktor.

6. anestetikum
Látka spôsobujúca čiastočné (miestne) alebo úplné znecitlivenie organizmu. Po jej použití sa organizmus dostane do stavu, v ktorom sa poruší vnímanie podnetov a pacient necíti bolesť. Podľa účin

7. avitaminóza
Úplný nedostatok alebo ťažký deficit vitamínu. Vyvoláva chorobné zmeny v organizmoch. Napr. nedostatok vitamínu A sa prejavuje poruchami videnia. Vyskytuje sa hlavne u ľudí a živočíchov trpiacic

8. bifokálne sklo
Za vynálezcu bifokálnych skiel do okuliarov sa považuje americký vedec a politik Benjamin Franklin. V roku 1780 vybrúsil dve časti okuliarového skla, ktoré potom zlepil dovedna. Jednu časť vybrúsi

Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1