Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 21 - 28 z 28 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3
21. delenec
Delenec je číslo a v zápise operácie delenia a:b; znak : čítame "deleno", teda a deleno b. V zápise delenia a : b = q, a je delenec, b je deliteľ, q je podiel (quotient).

22. delenie
Delenie je inverzná operácia k násobeniu. Operácia delenia sa definuje u čísel, polynómov, ..., ale môže byť zavedená aj u iných matematických objektov, ak je zmysluplná v danej oblasti. Tieto obj

23. deliteľ
Deliteľ pri operácii delenia čísel v zápise a:b je číslo b; číslo a sa nazýva delenec. Pr. V zápise 8:3 je číslo 3 deliteľ; číslo 8 je delenec. V zlomku $$\frac{a}{b}$$ sa číslo b nazýva deliteľ

24. denotácia
Denotácia je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, znakom, ...) a objektom v realite. Denotácia je priradenie v rámci existujúcich viacerých prístupov k "sémantickému trojuholníku", preto je roz

25. desiatková sústava
Iný názov: dekadická sústava. Desiatková sústava je pozično hodnotový systém (place - value system), v ktorom rozhoduje pozícia symbolu v zápise čísla; hodnota, ktorú symbol reprezentuje závi

26. designácia
Designácia $$\mathcal{D}$$ je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, sign, ...) a konštruktom (zmyslom, construct, ...), ktorý nazývame aj designátom. Designáciou určujeme význam alebo zmysel (me

27. dichotómia
Dichotómia vo všeobecnom význame znamená delenie dačoho na dvoje, dvojčlenné delenie, dvojitosť. V tradičnej logike ide o členenie (rozčlenenie) rodového pojmu na dve časti: druhový pojem a jeho

28. diskont
Iný názov: odúročiteľ Označenie pre tzv. výnosové kritérium. 1. skrátený názov pre diskontnú predajňu, diskontný obchod 2. zníženie ceny výrobkov a služieb pri splnení určitých podmienok. Na

Zobrazuje sa 21 - 28 z 28 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3