Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. anotácia
Anotácia je krátka charakteristika, stručný záznam, krátka informácia o literárnom diele, knihe, štúdii alebo článku. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeci

2. antológia
Antológia (gr.) je výber literárnych, filozofických, hudobných prác a ich častí od rozličných autorov. Môže ísť o zameranie na typy tvorby, na epochu alebo určité témy.

3. autobiografia
Druh biografie. Autobiografia je vlastný životopis, v ktorom autor opisuje vlastný život alebo nejakú jeho časť či úsek. Autobiografie môžu mať rôzne formy: 1) autobiografický román (prozaický

4. beletria
Beletria je spoločný názov či pomenovanie prozaických umeleckých diel. Sú to: román, novela, črta, poviedka a umelecká reportáž. vat jazykoveda povodavyznamslov Pomenovanie pochádza z fran

5. biografia
Biografia alebo životopis je spravidla chronologický výklad či opis udalostí zo života daného človeka. Biografia je literárny žáner založený na rekonštrukcii činnosti, výsledkovosti a životných osu

6. cestopis
Cestopis je literárne dielo opisujúce dojmy a príbehy z ciest, ktoré môžu byť skutočné alebo aj vymyslené. Cestopis môže mať charakter umeleckej, publicistickej a dokumentárnej literatúry. Je to ž

7. citát
Citát je doslova uvedený výňatok z nejakého diela (knihy, článku, prejavu, rozhovoru, ...), ktorý používame na objasnenie, potvrdenie či dôkaz vlastného názoru či myšlienky. Citovať niekoho výrok

8. denník
Forma literárneho záznamu, ktorý slúži na vedenie datovaných záznamov (záznamov označených dátumom a prípadne aj časom) o udalostiach, myšlienkach, činnostiach alebo obchodných transakciách. Zvy

Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1