Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 10 z 21 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3
1. a.d.
Anno Domini - roku pána (A.D., ad, AD). Latinská skratka označujúca letopočet po Kristovi (od roku 0 vyššie). Podobne ako označenie: nášho letopočtu (n.l.).

2. ab initio
z latinčiny: od začiatku skratka: ab init

3. abstrakt
Abstrakt je logicko - sémantický výsledok abstrakcie, kde sémantický trouholník je definovaný: designáciou D (konštrukty t.j. constructs = D (marks)); referenciou R (objects = R (constructs)) a

4. ad rem
Z latinčiny - k veci (vecne).

5. Afrodita
Meno Afrodita pochádza z gréckeho slova afros – pena. Meno sa dá preložiť "prechádzajúca sa na pene" (výklad podľa Hésioda). spol nabaspir mytologia grecka Iný názov: Afrodíté, Ana

6. agorafóbia
Slovo agorafóbia je odvodené od gréckeho agora, čo znamená námestie, zhromaždište, a.p. vat psychologia choroby fobie Chorobný strach pred pobytom na otvorených priestranstvách, veľkých

7. aklamácia
Verejné hromadné vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu (napr. pri voľbách zdvihnutie ruky), zvolanie (napr. pri náboženských obradoch), pochvalný krik (v divadle, pri povzbudzovaní pri hrách), zvolanie

8. alternatíva
"Jeden z dvoch" sa pôvodne vybral do vedy a logiky na označovanie disjunkcie, logického spojenia dvoch výrokov logickou spojkou, alebo v nevylučovacom zmysle. Takže spojenie výrokov p alebo q nazý

9. anotácia
Anotácia je krátka charakteristika, stručný záznam, krátka informácia o literárnom diele, knihe, štúdii alebo článku. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeci

10. argot
Slang, tajná reč a hantýrka používaná určitou socioskupinou. Zvláštny slovník používaný určitou skupinou ľudí, ktorého výrazy sú známe len ľuďom z danej skupiny a slúžia na utajenie významu rozhov

Zobrazuje sa 1 - 10 z 21 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3