Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. abstrakcia
Abstrakcia je myšlienkový postup, proces poznania pri prechode od zmyslového k racionálnemu poznaniu. Vo vede ide o analytický akt myslenia či uvažovania, pri ktorom v definícii pojmu či termínu

2. abstraktné objekty
Abstraktné objekty (abstract entity, individuals, objects) sú čísla, množiny, geometrické útvary, ... nemajú priestorové ani časové umiestnenie. Na rozdiel od fyzikálnych objektov a historických u

3. animizmus
Náboženské myslenie alebo teória pripisujúca všetkému živému aj neživému vlastnú dušu, resp. nadprirodzené sily. V náboženskej vede sa animizmus považuje za zastaraný resp. prekonaný názor. Angl

4. apologetika
Obrana akéhokoľvek presvedčenia proti útokom. Časť kresťanskej fundamentálnej teológie. Od svojho počiatku sa apologetika zaoberala obranou a ospravedlnením kresťanstva a kresťanskej viery. Jej ci

5. arché
Arché (grécky) znamená v antickej filozofii všeobecný pojem na označenie pralátky a základného princípu, z ktorých vznikol svet. Tento pojem zaviedol Tálesov žiak Anaximandros (okolo 610 - 547 pr.n.

6. Bhagavadgíta
Iný názov: Spev vznešeného Staroindické filozoficko-náboženské dielo, ktoré je súčasťou indického eposu Mahábháraty (časť 6. knihy). Pochádza asi z roku 300 pred n.l. Považuje sa za jeden za

7. celok
Celok je viacero častí vytvárajúcich jednotný systém, pričom časti môžu byť kvalitatívne totožné (homogénne) alebo aj kvalitatívne rôzne (heterogénne) a na časti kladieme požiadavku, určitú špecif

8. deizmus
Intelektualistický náboženský a filozofický názor, ktorý pokladá Boha za prvotnú, neosobnú príčinu sveta, ktorá po stvorení sveta už do jeho chodu nezasahuje. Nepopiera existenciu boha, ale od stv

Zobrazuje sa 1 - 8 z 8 nájdených výsledkov. Strana: 1