Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 10 z 15 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2
1. affiliate marketing
Viď: provízny systém

2. akvizícia
získanie objektu, alebo získaný objekt vat ekonafin 1. Novozískaný objekt do vlastníctva, prírastok k už vlastnenému objektu. Objekt zvyčajne môže byť vec, človek, služba alebo informácia.

3. akvizičná návšteva
Akvizičná návšteva je štandardnou formou akvizície. Akvizitér navštívi potencionálneho zákazníka v súkromí, alebo v práci, kde sa mu pokúsi predať výrobok, alebo službu. Akvizitér sa snaží zap

4. akvizitér
Chybne: akvizitór Akvizitér je zamestnanec Firmy (alebo jej predajca na voľnej nohe), ktorý predáva výrobky Firmy pri osobnom predaji (napr. pri akvizičných návštevách) potencionálnym zákazník

5. autosurf
Pôvodným účelom autosurfu bolo umelo zvýšiť návštevnosť webových stránok užívateľa. Autosurfom je zvyčajne špecializovaná webová stránka, v menšej miere aj software. Základným zmyslom autosurfu je

6. bazár
Slovo bazár pochádza s perzštiny. vat ekonafin Pôvodné slovo označuje trhoviská v mestách Orientu. Spočiatku malé trhy a trhoviská na námestiach alebo uliciach, neskôr zastrešené námes

7. blokovaná pohľadávka
Blokovaná pohľadávka je taká pohľadávka (spravidla zo zahraničia), ktorú nemožno z rôznych príčin zinkasovať. Dôvody môžu byť politické, insolventnosť importéra, devízové obmedzenia, ale aj iné pr

8. cash and carry
Niekedy označenie pre diskontný obchod. Spôsob predaja, platobná a dodacia podmienka (hlavne v obchode s potravinami), pri ktorej predávajúci poskytuje kupujúcemu nižšie ceny. Zvyčajne ide o veľ

9. cudzia zmenka
Forma zmenky, v ktorej ide o príkaz jej vystavovateľa tretej osobe (zmenečníkovi), aby zaplatila v dohodnutom termíne remitentovi sumu vyznačenú na zmenke. Okrem štandardných údajov musí zmenka o

10. díler
Viď dealer.

Zobrazuje sa 1 - 10 z 15 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2