Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 11 - 20 z 125 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3, 4, ..., 13
11. absurdita
Absurdita je vlastnosť či charakteristika vnútornej spornosti či inkonzistencie v rámci ľubovoľného druhu logiky. Sú v nej skryté logické protirečenia, ktoré odporujú daným logickým zákonom. Zna

12. absurdum
Absurdum v logike je vnútorne sporný výraz, ktorý je odvoditeľný do formy logického sporu, kde x je p a zároveň aj non p. Absurdum je to, čo odporuje logickým zákonom, pretože je vnútorne rozporné

13. abudantné číslo
Číslo, ktorého súčet vlastných deliteľov je menší ako dané číslo sa nazýva abudantné číslo. Napr. delitele čísla 10 sú 1, 2, 5. Ich súčet je 8, čo je menšie než 10, t.j. 10 je abudantné číslo

14. Achájci
Achájci je názov pre jeden zo štyroch gréckych kmeňov, ktorých označujú aj ako mykénskych Grékov. Na prelome 3. a 2. tisícročia pred n.l., tieto kmene začali prenikať do Grécka, pričom vytláčali

15. achaia
Achaia je územie na severe Peloponészkeho polostrova, v ústí do Korintského zálivu v Grécku, ktoré od konca 2. tisícročia pred Kr. bolo obývané Achájcami. Do zemetrasenia v roku 373 pred Kr. bolo

16. ad rem
Z latinčiny - k veci (vecne).

17. adícia
Adícia je názov pre matematické operácie: sčítanie, sčítavanie, sčitovanie a súčet.

18. adaptabilita
Adaptabilita je schopnosť objektu skúmania, napr. človeka, prispôsobiť sa prostrediu či už prírodnému alebo spoločenskému. Adaptácia je proces a adaptabilita je mierou tohto procesu, kde podnety

19. addukcia
Addukcia (latinsky adductiv) je priťahovanie časti k osi, t.j. pohyb končatín k predozadnej rovine tela. Addukcia horných končatín je pripaženie; addukcia dolných končatín je prinoženie. Addukci

20. adduktor
Adduktor je každý sval, ktorý pohybuje časťou k osi tela, resp. končatín. Adduktor, tiež priťahovač. Opak adduktora je abduktor.

Zobrazuje sa 11 - 20 z 125 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3, 4, ..., 13