Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 10 z 23 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3
1. abraxas
Magické slovo, číslo a bytosť. Meno pochádza z egyptskej čarodejníckej literatúry. Spomína ho gnostik Basilides, v náuke ktorého zodpovedalo hodnote 365 (bol to počet dní v roku, ale aj počet ríší d

2. Aeneas
Iné meno: Aineiás V gréckej mytológii podľa Homéra syn Afrodity a Priamovho bratanca Anchísa. Vodca Dardanov, bojoval na trójskej strane a ich druhý najvýznamnejší hrdina (po Hektorovi) v tró

3. Afrodita
Meno Afrodita pochádza z gréckeho slova afros – pena. Meno sa dá preložiť "prechádzajúca sa na pene" (výklad podľa Hésioda). spol nabaspir mytologia grecka Iný názov: Afrodíté, Ana

4. aklamácia
Verejné hromadné vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu (napr. pri voľbách zdvihnutie ruky), zvolanie (napr. pri náboženských obradoch), pochvalný krik (v divadle, pri povzbudzovaní pri hrách), zvolanie

5. amulet
Predmet, o ktorom sa verí, že nositeľa ochráni svojou magickou silou pred chorobami, nešťastím alebo zlými magickými silami. Boli pripevňované aj na postroje zvierat. Podľa doby a zvykov v danej

6. animizmus
Náboženské myslenie alebo teória pripisujúca všetkému živému aj neživému vlastnú dušu, resp. nadprirodzené sily. V náboženskej vede sa animizmus považuje za zastaraný resp. prekonaný názor. Angl

7. Apolón
Iné meno: Apollón, Foibos, Apolón Foibos. Grécky boh svetla, slnka, ochranca života, neomylný strelec, vzor mužskej krásy, darca zdravia, ochranca domov a morských ciest, patrón básnikov, hud

8. apologetika
Obrana akéhokoľvek presvedčenia proti útokom. Časť kresťanskej fundamentálnej teológie. Od svojho počiatku sa apologetika zaoberala obranou a ospravedlnením kresťanstva a kresťanskej viery. Jej ci

9. archa Noemova
Archa Noemova bola loď, na ktorej biblický otec Noe zachránil ešte nepokazené ľudstvo a zvieracie páry pred potopou. Noe loď postavil na Boží príkaz. Mala rozmery 150x25x15 metrov (Genesis 6-9).

10. archa zmluvy
Archa zmluvy bola skrinka, v ktorej boli uložené tabule s Desatoro, zákonmi židovského náboženstva. Vychádzajúc z biblických spisov (Exodus 25) vieme, že ide o pozlátenú drevenú skrinku "dva a p

Zobrazuje sa 1 - 10 z 23 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3