Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 10 z 52 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3, ..., 6
1. abraxas
Magické slovo, číslo a bytosť. Meno pochádza z egyptskej čarodejníckej literatúry. Spomína ho gnostik Basilides, v náuke ktorého zodpovedalo hodnote 365 (bol to počet dní v roku, ale aj počet ríší d

2. Achájci
Achájci je názov pre jeden zo štyroch gréckych kmeňov, ktorých označujú aj ako mykénskych Grékov. Na prelome 3. a 2. tisícročia pred n.l., tieto kmene začali prenikať do Grécka, pričom vytláčali

3. Aeneas
Iné meno: Aineiás V gréckej mytológii podľa Homéra syn Afrodity a Priamovho bratanca Anchísa. Vodca Dardanov, bojoval na trójskej strane a ich druhý najvýznamnejší hrdina (po Hektorovi) v tró

4. Afrodita
Meno Afrodita pochádza z gréckeho slova afros – pena. Meno sa dá preložiť "prechádzajúca sa na pene" (výklad podľa Hésioda). spol nabaspir mytologia grecka Iný názov: Afrodíté, Ana

5. aklamácia
Verejné hromadné vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu (napr. pri voľbách zdvihnutie ruky), zvolanie (napr. pri náboženských obradoch), pochvalný krik (v divadle, pri povzbudzovaní pri hrách), zvolanie

6. akvizícia
získanie objektu, alebo získaný objekt vat ekonafin 1. Novozískaný objekt do vlastníctva, prírastok k už vlastnenému objektu. Objekt zvyčajne môže byť vec, človek, služba alebo informácia.

7. amulet
Predmet, o ktorom sa verí, že nositeľa ochráni svojou magickou silou pred chorobami, nešťastím alebo zlými magickými silami. Boli pripevňované aj na postroje zvierat. Podľa doby a zvykov v danej

8. anglické sedlo
Anglické sedlo je druh sedla používaný pri tzv. anglickom štýle jazdy na koni. Jeho ľahká konštrukcia umožňuje koňovi i jazdcovi slobodu pohybu pri skokoch i rýchlej terénnej jazde. Do 18. storoči

9. animizmus
Náboženské myslenie alebo teória pripisujúca všetkému živému aj neživému vlastnú dušu, resp. nadprirodzené sily. V náboženskej vede sa animizmus považuje za zastaraný resp. prekonaný názor. Angl

10. Apolón
Iné meno: Apollón, Foibos, Apolón Foibos. Grécky boh svetla, slnka, ochranca života, neomylný strelec, vzor mužskej krásy, darca zdravia, ochranca domov a morských ciest, patrón básnikov, hud

Zobrazuje sa 1 - 10 z 52 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3, ..., 6